Detaylı Arama
ilksahibinden.com Satlık Kiralık Emlak Oto Alışveriş
Hizmet Sözleşmesi

"İLKSAHİBİNDEN.COM"  Web Sitesi Hizmetleri 

"Üye/Kurumsal Üye", "İLKSAHİBİNDEN.COM Üyelik Hesabı" üzerinden "İLKSAHİBİNDEN.COM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve İLKSAHİBİNDEN.COM Veritabanı’na yükleyecektir. ilksahibinden.com "Site" olarak anılacaktır.
"İLKSAHİBİNDEN.COM", "Üye/Kurumsal Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Site"de yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "İLKSAHİBİNDEN.COM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, "Site"de  yayınlayacaktır.
"İLKSAHİBİNDEN.COM", "Site"de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve "Site"de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye/Kurumsal Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "İLKSAHİBİNDEN.COM" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye/Kurumsal Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye/Kurumsal Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "İLKSAHİBİNDEN.COM"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
"İLKSAHİBİNDEN.COM", "Üye/Kurumsal Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “İLKSAHİBİNDEN.COM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye/Kurumsal Üye", bu konuda "İLKSAHİBİNDEN.COM"a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
"Üye/Kurumsal Üye", "İLKSAHİBİNDEN.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir reddi ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu reddi veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
"Üye/Kurumsal Üye", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"deyayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
"Üye/Kurumsal Üye", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye/Kurumsal Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye/Kurumsal Üye"ler için "İLKSAHİBİNDEN.COM", "Üye/Kurumsal Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye/Kurumsal Üye"liğini askıya alabilir, "Üye/Kurumsal Üye"likten çıkarabilir, "Üye/Kurumsal Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
"Üye/Kurumsal Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
"Üye/Kurumsal Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder*
 “Üye/Kurumsal Üye”, kendisine ait ilanlarını "Site"nin "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Site" üzerinden yayınlayabilir. Üye/Kurumsal Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Site"nin "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi*, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca , Kurumsal Üye/Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
"Üye/Kurumsal Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "İLKSAHİBİNDEN.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye/Kurumsal Üye"likten çıkarılan, "Üye/Kurumsal Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Site'ye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "İLKSAHİBİNDEN.COM Üyelik Hesabı" açtığının, İLKSAHİBİNDEN.COM tarafından tespit edilmesi halinde; İLKSAHİBİNDEN.COM’un, bu kişinin tüm "İLKSAHİBİNDEN.COM Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

Mağaza: ilksahibinden.com Üye/Kurumsal Üye'lerinin ilanlarını topluca bir kategoride toplayabilmesi, ziyaretçilerinin İlgili üye/Kurumsal üyenin ilanlarını topluca inceleyebilmesi için ilksahibinden.com tarafından sağlanan bir hizmettir.
Alt Kullanıcı: Mağaza sahibi Üye/Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Üye/Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Kullanıcı”lar da “ilksahibinden.com”un “Kurumsal Üye”leridir.

 * ilksahibinden.com internet sitesinde bireysel üyelikler ücretsiz olup, Ticari Firma ve Kurumlarda ilksahibinden.com sitesinin test aşaması boyunca veya ilksahibinden.com ticari özellik kazanıncaya kadar Üye/Kurumsal Üyelikleri ücretsizdir. Test aşaması boyunca veya ilksahibinden.com ticari özellik kazanıncaya kadar bütün Üyeler sınırsız ilan verebilirler. Sitenin ticari özellik kazanması durumu Üyelere 1(bir) ay önceden haber verlecek ve Üyeler bilgilendirilecektir. ilksahibinden.com sitesi ticari özellik kazanması durumunda bireysel Üyelerin verecekleri ilan sayısı sitemizde ilan edilecektir.

Mobil Görünüm |Masaüstü Görünüm